x
Статус на листа 
Општина 
Главна пол.партија 
партија/коалиција/независен кандидат 
Тип 
Име 
Презиме 
Пол 
xv
xv
xv
No data to display

Експортирај листа во:  
PDF
XLSX
XLS
WORD