x
Статус на листа 
Општина 
Главна пол.партија 
партија/коалиција/независен кандидат 
Тип 
Име 
Презиме 
Пол 
xv
xv
xv
Потврдена листаАеродромСДСМНАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНАКоалицијаАЛЕКСАНДАРФИЛИПОВСКИМашки
Потврдена листаАеродромДВИЖЕЊЕ ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИДвижење ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИКоалицијаБИЛЈАНААВРАМОСКА-ЃОРЕСКАЖенски
Потврдена листаАеродромТрајно Македонско Радикално Обединување - ТМРОТрајно Македонско Радикално Обединување-ТМРО ПартијаМИЛЕПЕТКОВСКИМашки
Потврдена листаАеродромЛЕВИЦАПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦАПартијаВЕСНАКИРАЏИЕВАЖенски
Потврдена листаАеродромВМРО-ДПМНЕВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА"КоалицијаТИМЧОМУЦУНСКИМашки
Потврдена листаАрачиновоДУИДемоктатска Унија за Интеграција - ДУИПартијаРИДВАНИБРАИМИМашки
Потврдена листаАрачиновоСДСМСоцијалдемократски сојуз на Македонија ПартијаМИЛИКИЈЕХАЛИМИЖенски
Потврдена листаАрачиновоАЛИЈАНСА ЗА АЛБАНЦИТЕ И АЛТЕРНАТИВААлијанса на Албанците и АлтернативаКоалицијаНАИМСИНАНИМашки
Потврдена листаБеровоИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈАИНТЕГРА - МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈАПартијаГОРАНАЛАЧКИМашки
Потврдена листаБеровоРодина МакедонијаРОДИНА МАКЕДОНИЈАПартијаГОРАНЧОКОСТЕВСКИМашки
Страна 1 од 30 (300 кандидати)Prev1234567282930Next v

Експортирај листа во:  
PDF
XLSX
XLS
WORD