x
Статус на листа 
Општина 
Главна пол.партија 
партија/коалиција/независен кандидат 
Тип 
Име на носител на листа 
Презиме на носител 
Возраст 
Пол 
Листа 
xv
xv
xv
 
Потврдена листаАеродромРодина МакедонијаРОДИНА МАКЕДОНИЈАПартијаЕЛИЗАБЕТАЧИНГАРОВА-МАТЕВСКА66Женски
Потврдена листаАеродромИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈАИНТЕГРА-МАКЕДОНСКА КОНЗЕРВАТИВНА ПАРТИЈАПартијаОРЦЕГЕЛЕВСКИ59Машки
Потврдена листаАеродромЕДИНСТВЕНА МАКЕДОНИЈАЕдинствена Македонија ПартијаМАРИЈАНКАМИЛОВСКИ57Машки
Потврдена листаАеродромСДСМНАЈДОБРОТО ЗА МОЈАТА ОПШТИНАКоалицијаАЛЕКСАНДАРТРАЈАНОВСКИ40Машки
Потврдена листаАеродромТрајно Македонско Радикално Обединување - ТМРОТрајно Македонско Радикално Обединување-ТМРО ПартијаДУШАНКАКРСТЕВА60Женски
Потврдена листаАеродромДВИЖЕЊЕ ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИДвижење ОДЛУЧНО ЗА ПРОМЕНИКоалицијаАНДРЕЈКРСТЕВСКИ36Машки
Потврдена листаАеродромБОШЊАЧКИ ДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗБошњачки демократски сојузПартијаСАБИНААЛ КУДА32Женски
Потврдена листаАеродромЛЕВИЦАПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА ЛЕВИЦАПартијаДАРКОМАСЛАРКОВСКИ38Машки
Потврдена листаАеродромВМРО-ДПМНЕВМРО-ДПМНЕ И КОАЛИЦИЈА „ОБНОВА НА МАКЕДОНИЈА"КоалицијаДЕЈАНМИТЕСКИ34Машки
Потврдена листаАрачиновоДУИДемоктатска Унија за Интеграција - ДУИПартијаСЕЈДИНЕБИУ38Машки
Страна 1 од 58 (577 носители на листи на советници)Prev1234567565758Next v

Експортирај листа во:  
PDF
XLSX
XLS
WORD