x
Статус на листа 
Општина 
Главна пол.партија 
партија/коалиција/независен кандидат 
Тип 
Име на носител на листа 
Презиме на носител 
Возраст 
Пол 
Листа 
xv
xv
xv
 
No data to display

Експортирај листа во:  
PDF
XLSX
XLS
WORD