x
Политичка партија 
И.Е 
Ред 
Име 
Презиме 
Пол 
Место раѓање 
Општина Л.К 
Возраст 
Возрасна група 
xv
xv
x
+
-
xv
xv
xv
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија11АНАГЛИГОРОВАЖенскиЦентарЦентар5350 - 64
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија12ДАРКОПОПОСКИМашкиКичевоКичево3630 - 49
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија13МАРЈАННЕНОВМашкиЦентарЦентар4430 - 49
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија14АЛЕКСАНДАРТОДОРОВСКИМашкиЦентарЦентар4730 - 49
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија15ИГОРХРИСТОВМашкиАеродромАеродром6150 - 64
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија16МАРИНАЦРЦАРЕВСКА-САЗДОВАЖенскиАеродромАеродром3530 - 49
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија17ВЛАДИМИРГАВРОВСКИМашкиКарпошКарпош5050 - 64
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија18ЕЛЕНААТАНАСОВСКАЖенскиАеродромАеродром6150 - 64
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија19МАРЈАНПОПОВСКИМашкиКисела ВодаКисела Вода5850 - 64
ПП ГДУ-Граѓанско демократска унија110БЛАГИЦАСТОЈЧЕВАЖенскиКарпошКарпош3630 - 49
Страна 1 од 158 (1,578 кандидати)Prev1234567156157158Next v

Експортирај листа во:  
PDF
XLSX
XLS
WORD